KOLDING SUNDHEDSCENTER

 

Da bøgen lige var sprunget ud, tog vi på tur til Kolding Sundhedscenter, fordi vi havde hørt, at de gør en stor forskel for borgere med type 2 diabetes

 

Det kommunale sundhedscenters diabetestilbud er et supplement til behandlingen hos egen læge, og er opbyg- get som et kursurforløb om diabetes, mad, bevægelse,vaner og forandringer.

 

Vi mødes med sundhedskoordinator og diabetessygeplejerske Lene Zachariassen Funch og borger Jørgen Thorsen, der gennem flere år har levet med type 2 diabetes. Vi ønsker at blive klogere på, hvad de selv og borgerne, synes de er gode til. I Kolding Kommune er det sådan, at der er åbent for, at borgere selv kan tage kontakt til Sundhedscenteret, uden lægehenvisning, og blive inviteret til det, som de i Kolding kalder en ‘Diabetes Startsamtale'.

Lene er en erfaren diabetessygeplejerske. Det vigtigtste for hende er at hjælpe mennesker til få bedre forståelse for deres diabetes, så de kan være aktive medspillere i deres behandling og livet med diabetes.

 

Den menneskelige relation

Det er først på eftermiddagen. Lene sætter sin arbejdstelefon på lydløs, for der er gang i den. Hun står til rådighed for borgerne, som har fået besked på, at de må kontakte hende når som helst, hvis de har brug for det.

Det har stor betydning for borgerens tryghed og for relationen. Ifølge Lene er det yderst sjældent, hun bliver kontaktet udenfor almindelig arbejdstid. Jørgen smiler bekræftende, Lene er hans livline indenfor diabetes.

  • Ikke nødvendigt med lægehenvisning

  • Borgere indkaldes til en ‘Diabetes ‘Startsamtale’

  • Er til og står til rådighed for borgeren -’Borgerens Centrum’

  • Fleksibilitet, råderum og handlekraft

  • Vægter den menneskelige relation og kommunikation

 

 

Jørgen har lige været på diabeteskursus sammen med sin kæreste. Han var glad for, at der var mu- lighed for at have en pårørende med på holdet, fordi diabetes påvirker hele familiens hverdag

 

Det bedste ved diabeteskursus er, ifølge Jørgen, fælleskabet med andre mennesker, der også har type 2 diabetes. Det giver mulighed for at tale frit og åbent - om tabuer - og kunne genkende og spejle sig i hinandens udfordringer. Det er også et godt sted at tale med fagpersoner og få afklaret misinformation og myter om type 2 diabetes, der er udbredt, især på de sociale medier.

Kolding Kommune - ’Borgerens Centrum’

Det kræver fleksibilitet at leve op til Kolding Kommunes vision om ‘Borgerens Cen- trum', der handler om fokus på borgeren. Der er ikke langt fra tanke til handling i Kol- ding, og der er højt til loftet. Lene tilrettelægger selv sin arbejdstid, det giver fleksiti- bilitet til at tilpasse sig borgernes behov. Eksempelvis ved at tilbyde individuelle forløb på tidspunkter, der tager hensyn til borgerens arbejdssituation. Et andet eksempel er, at der normalt afsættes et vis antal timer til den enkelte borger i indviduelle forløb. Men nogle borgere har brug for færre timer, nogle flere. I Kolding er det vigtigste, at det samlede regnskab går op, derfor får borgerne hver især den tid til vejledning og støtte, som de har behov for og der giver mening

Jørgen havde svært ved at få undervisningen til at hænge sammen med sit arbejde første gang han var i kontakt med Sundhedscenteret. Han havde været i kontakt med Lene og vidste derfor, “at diabetestilbuddet altid er der, det er bare at ringe!” Han kontaktede Lene igen efter nogle år, da han var klar til at komme i gang.

Helt ude i skoven

Online møder er efter Corona nu igen afløst af fysiske møder. Fordi det betyder noget at være sammen. Møderne, der var rykket ud i skoven under Corona, er til gengæld blevet fastholdt. Naturen kan bare noget! Det ser ud til at at hjælpe relationerne på vej mellem undervisere og kursister, at mødes ude, på fælles grund.
Lene og Jørgen er enige i, at relationen er helt af- gørende for oplevelsen, og at god kommunikation er vigtig. De ønsker sig endnu bedre samspil mellem sundhedscenter, praktiserende læge og hospital, og at fremtiden må bringe mere forebyggelse, og tidligere opsporing af diabetes og prædiabetes.

“Jørgen og Lene er enige om, at fremtiden gerne må bringe mere forebyggelse og tidligere opsporing af diabetes, og prædiabetes, I kampen mod type 2 diabetes…”

BESTIL
BLODSUKKERAPPARAT